3ก๊ก วิชา จปร.-ตำราธุรกิจ โจโฉ อัจฉริยะปีศาจ 4.0 อาเต๊า-เล่าปี่และวิกฤติคนดี

3 ก๊ก วิชา จปร.-ตำราธุรกิจ โจโฉ อัจฉริยะปีศาจ 4.0 อาเต๊า-เล่าปี่และวิกฤติคนดี ทสนทนา 3 ก๊กครั้งนี้ ชี้ให้เห็นตัวละครในดวงใจ “ก่อศักดิ์” และ “พล.อ. นิพัทธ์” มุมมองนักธุรกิจ และนักการทหาร ต่างกันอย่างสุดขั้ว-คนละก๊ก โดยสิ้นเชิง