โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย: เสียงที่รัฐบาลต้องฟัง ต้องถูกที่ ถูกวิธี

สัมมนา”โครงการ 2 ล้านล้านกับอนาคตประเทศไทย” เสียงที่รัฐบาลต้องฟัง ต้องถูกที่ ถูกวิธี