Nature Diaries งานศิลปะ “ประตูสู่การอยู่กับธรรมชาติที่ยั่งยืน”

การดูนกแล้ววาดรูปเปรียบเสมือน “ประตู” การดูนก ต้นไม้ ดอกไม้ แมลง องค์ประกอบรายรอบของการไปดูนกเหมือนการได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติ พอได้เรียนรู้ก็จะน้อมรับและเคารพธรรมชาติ ส่งผลสู่การทำตามกติกาในที่สุด เช่น เดินอย่างระมัดระวัง ไม่ส่งเสียงดัง เป็นต้น เป็นการปลูกฝังในรักธรรมชาติ