เด็กไทยปลุกจิตสำนึกพลังงานในสิงคโปร์

โจทย์ที่ท้าทายของคนรุ่นใหม่คือการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและการพัฒนาพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ คุณกิตติทัต พร้อมทวีพงศ์ แห่งองค์กรพลังงานคาร์ตา (Energy Carta – EC) ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจจากประสบการณ์เป็นหนึ่งในผู้นำกิจการนักศึกษาด้านพลังงานในประเทศสิงคโปร์