“อาเซียนสปริง” จากแดนดินถิ่นลุ่มเจ้าพระยาสู่ทะเลสาบกัมพูชา

“อาเซียนสปริง” จากแดนดินถิ่นลุ่มเจ้าพระยาสู่ทะเลสาบกัมพูชา ต่างยืนกรานจะเดินจนสุดซอย ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะสุดซอยนั้นมีอะไรรออยู่ ที่แน่ๆ ก็คือคงมีการพนันกันว่ากำนันสุเทพและนายสม รังสี ใครจะอึดกว่ากัน