เสวนา สัจนิยมหมัศจรรย์: การเมือง การปลดปล่อย วรรณกรรม และการจากไปของ “กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ”

คำว่าสัจนิยมมาจากนักคิดนักไทยรุ่นก่อนหน้าผม เขาใช้เพื่อที่เขียนเกี่ยวกับวรรณกรรมเรียลลิสม์ แล้วผมก็เอามาใช้ตาม เมื่อต้องการอธิบายคำว่าวรรณกรรมเพื่อชีวิต ในลักษณะที่มาจากศัพท์วรรณกรรมที่เรียกว่าโซเชียลลิสต์ (Socialist) ผมก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าเป็น “สัจสังคม” ถ้าเป็นโซเชียลลิสต์เรียลลิสม์ (Socialist Realism) ก็เป็นสัจสังคมนิยม เพราะต้องถือว่าเป็นรูปแบบของวรรณกรรมที่เกิดขึ้น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านก่อน 14 ตุลา กับช่วงหลัง 14 ตุลา