ตรวจการบ้าน ป.ป.ช. “ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย” 9 ปี 13 กรรมการ ไต่สวน 3.4 หมื่นคดี เสร็จแค่หนึ่งในสี่

ตรวจการบ้าน ป.ป.ช. “ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทย” 9 ปี 13 กรรมการ ไต่สวน 3.4 หมื่นคดี เสร็จแค่หนึ่งในสี่