นักวิชาการแนะ “พ.ร.บ.กำกับรัฐวิสาหกิจ” ต้องเพิ่มรายละเอียด “สรรหากรรมการ” ให้ชัดเจน โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

นักวิชาการแนะ “พ.ร.บ.กำกับรัฐวิสาหกิจ” ต้องเพิ่มรายละเอียด “สรรหากรรมการ” ให้ชัดเจน โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม

โฉมหน้าใหม่ของ “ทุนนิยมโดยรัฐ” ในศตวรรษ 21 จากรัฐในฐานะผู้ประกอบการ สู่รัฐในฐานะนักลงทุน

“ทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) อาจไม่ใช่รูปแบบที่เคยรู้จักในอดีตที่เรียกว่า “รัฐวิสาหกิจ” (State Enterprise) โดยรัฐบาลเป็นทั้งเจ้าของและเป็นผู้บริหารวิสาหกิจดังกล่าว รัฐวิสาหกิจในอดีตจึงเหมือนกับเป็นส่วนขยายของระบบราชการ ทุนนิยมโดยรัฐแบบดั้งเดิมในรูปรัฐวิสาหกิจนี้ นักวิเคราะห์บางคนเรียกว่า รัฐในฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนรูปกลายมาเป็นทุนนิยมโดยรัฐในรูปแบบใหม่ คือ รัฐในฐานะนักลงทุน ทั้งในแง่นักลงทุนรายใหญ่และรายย่อย