สื่อในศตวรรษที่ 21 (2): ความท้าทายจากการแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค

นอกจากจะต้องรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการแข่งขันอย่างหน้ามืดตามัวต่อไป (จนไม่ดูตาม้าตาเรือ) ในภูมิทัศน์สื่อซึ่งไม่เหมือนเดิม สื่อทุกวันนี้ยังต้องเผชิญกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งสรุปง่ายๆ ได้ว่า วันนี้ผู้บริโภคแต่ละคน “เสพเฉพาะเนื้อหาที่อยากเสพ” และ “สร้างสื่อเองได้ ไม่เพียงแต่เสพ”

รัฐวิสาหกิจกับการแข่งขัน (อย่างเท่าเทียม)

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รัฐวิสาหกิจมีทางเลือกสองแนวทาง แนวทางแรก พยายามรักษาอำนาจผูกขาดของตนให้มากที่สุด หรือหาทางใช้อำนาจรัฐลดการแข่งขัน รวมทั้งทำทุกวิธีที่จะกีดกันคู่แข่งรายใหม่ๆ ไม่ให้เกิดขึ้น แนวทางที่สอง เร่งปรับปรุงตัวเองให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างจริงจัง แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับอำนาจรัฐ และผู้มีอำนาจรัฐซึ่งมักจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจไม่เคยทำธุรกิจที่ต้องแข่งขัน จึงหนีไม่พ้นที่รัฐวิสาหกิจในอดีตส่วนใหญ่เลือกแนวทางที่หนึ่ง คือหาทางหลีกเลี่ยงการแข่งขันให้มากที่สุด

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจี้ กสทช. หนุนการแข่งขัน จัดแผนก่อนสัมปทานคลื่น 1800 หมดอายุ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจี้ กสทช. หนุนการแข่งขัน จัดแผนก่อนสัมปทานคลื่น 1800 หมดอายุ

ประมูล 3G ถูก ค่าโทรอาจไม่ถูก นักเศรษฐศาสตร์ชี้ เป็น “ต้นทุนจม”

นักเศรษฐศาสตร์ชี้ การประมูล 3G ผู้ได้ใบอนุญาตได้ไปในราคาถูก แต่ค่าโทรที่ผู้บริโภคต้องจ่ายในอนาคตอาจจะไม่ถูกลงไปด้วย เนื่องจากค่าประมูล 3G ที่ได้จ่ายไปเป็น “ต้นทุนจม” ในทางเศรษฐศาสตร์ ถือว่าไม่เป็นปัจจัยในการคิดอัตราค่าบริการในอนาคต ระบุต้องทำให้ตลาดแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าโทรจึงจะถูกลงได้จริง

ธุรกิจงานศพ (3) : พวงหรีดธุรกิจ 4 พันล้าน ! พลิกจากสร้างขยะ-รับกระแสโลกร้อน

พวงหรีดกับงานศพถือเป็นของคู่กันมาช้านาน วันนี้ธุรกิจพวงหรีดที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท แถมเกาะกระแสโลกร้อนมีพวงหรีด Reuse มูลค่าตลาดประมาณ 10-30 ล้านบาทต่อปี