“สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ล้างคำสาปตุลาการหลัง “ศุกร์ 13” ทางพิฆาต “รธน. 50” ของนักฆ่าฝัน – หัวอกพ่อ “พยานหมายเลข 5”

“สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล” ล้างคำสาปตุลาการหลัง “ศุกร์ 13” ทางพิฆาต “รธน. 50” ของนักฆ่าฝัน-
หัวอกพ่อ “พยานหมายเลข 5”