ทำไมฝรั่งเศสจึงกำหนดให้ทุกคนบริจาคอวัยวะ?

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กฎหมายฉบับใหม่ของฝรั่งเศสกำหนดให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้บริจาคอวัยวะโดยอัตโนมัติเมื่อเสียชีวิต ยกเว้นแต่จะลงทะเบียนแสดงความจำนงไว้ก่อนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าไม่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ หรือได้เขียนจดหมายแสดงความจำนงฝากไว้กับญาติใกล้ชิด