สรุปนโยบายเศรษฐกิจของคลินตันและทรัมป์

บทความนี้คัด 3 นโยบายเศรษฐกิจของผู้สมัครทั้งสองมาเพื่อสรุปและวิเคราะห์อย่างสั้นๆ ว่าเราควรจะคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า