ทำยังไงให้คนหันมาสนใจสินค้าที่เราอยากจะขายได้โดยใช้หลักของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ปัญหาของคนเราก็คือ ข้อสันนิษฐาน IIA นั้นมักจะไม่ค่อยตรงกันกับพฤติกรรมของคนในโลกความเป็นจริงเสมอไป นั่นก็เป็นเพราะว่าการตัดสินใจของคนเรานั้นไม่ใช่ absolute เเต่เป็น relative