เหล้าเก่าที่ต้องเป็นเหล้าใหม่ในขวดการศึกษา

การศึกษาเป็นกระบวนการ ไม่ใช่รู้หรือไม่รู้แล้วจบกันพ่อแม่พาลูกไปวัดมิได้ต้องการให้บวชเป็นสมภารต่อไปหรือเป็นมหา หากต้องการให้ซึมซาบคำสอนและและมีวัตรปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องธรรม การเรียน coding จะเป็นตัวกลางนำเด็กไปสู่การมองโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอย่างชัดเจนขึ้น มีความระแวดระวัง เข้าใจข้อจำกัด มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีความภูมิใจในความสามารถของตนเอง และมีวิชาที่จะไปหากินต่อได้อย่างสะดวกขึ้น