การเมืองแบบทักษิณ

การเมืองแบบทักษิณไม่นำเราไปไหนนอกจากไปหาคุณทักษิณคนใหม่ มากไปกว่านั้น เพื่อไล่ทักษิณคนเก่า เราก็ต้องการยักษ์ตัวใหญ่กว่าเดิม เราจึงยินยอมให้ทักษิณคนใหม่ใช้สถาบันต่างๆ ของบ้านเมืองที่ควรเป็นกลางมาเป็นเครื่องมือในการกดปราบศัตรู ไม่ว่าจะสถาบันศาล องค์กรอิสระ กฎหมาย ฯ รวมถึงยอมลดวิจารณญาณและสติปัญญาของเรามากขึ้นเพื่อสนับสนุนมหาบุรุษที่เราศรัทธา ทุกครั้งที่ไล่คุณทักษิณ เราติดอาวุธให้คุณทักษิณคนใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อย