นายกฯ เผยคุย “ทรัมป์”หวาน – “ดอน” ยันไม่ถูกโสมแดงเพ่งเล็ง- มติ ครม. ต่ออายุ รถเมล์-รถไฟ ฟรี 5,898 ล้านบาท

นายกฯ เผยคุย “ทรัมป์”หวาน – “ดอน” ยันไม่ถูกโสมแดงเพ่งเล็ง- มติ ครม. ต่ออายุ รถเมล์-รถไฟ ฟรี 5,898 ล้านบาท

ข้อมูลจากปากชาวบ้าน เทียบรายงานความยั่งยืน “บ้านปู” – นักวิชาการชี้ พลังงานไทยล้นเหลือ “โรงไฟฟ้าถ่านหิน” ไม่จำเป็น

การเปิดเผยข้อมูล ทุกบริษัทรายงานว่ามีการทำ EIA EHIA ได้ ISO เหล่านี้ไม่ได้การันตีการมีส่วนร่วมของสังคม เราต้องการให้เขาบอกกระบวนการจริงๆ ไม่ใช้อ้างแต่มาตรฐาน ส่วนเรื่องการร้องเรียน กลไกการรับเรื่องร้องเรียน ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าเขาทำอย่างไร ทั้งที่แทบทุกบริษัทบอกไว้ว่ามีการรับเรื่องร้องเรียน เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นเพื่อกระตุ้นให้บริษัทปรับปรุงและเปิดเผยข้อมูล

ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (5) : “สฤณี อาชวานันทกุล” ความโปร่งใสเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาทุกอย่าง

โลกทัศน์ของสังคมไทย ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยเราไม่ใช่สังคมของข้อมูลข่าวสาร โดยรวมเรายังไม่ใช่สังคมที่เวลาเกิดประเด็นอะไรแล้วจะมองหาข้อมูล เราเป็นสังคมที่ยังยึดติดกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญของผู้รู้ เวลาเกิดเรื่องอะไร เราจะบอกว่าใครรู้เรื่องนี้บ้าง ไปคุยกับคนที่รู้เรื่องนี้ แทนที่จะคิดว่าข้อมูลนี้อยู่ตรงไหน แทนที่จะวิ่งไปหาแหล่งว่า ต้นทางปฐมภูมิมันอยู่ตรงไหนบ้าง

ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (4) : “วิริยะ รามสมภพ” พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไม่มีปัญหา แต่หน่วยงานรัฐปกปิด กลัวการตรวจสอบ กลัวความผิดของตัวเอง

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”

ThaiPublica Forum พลังการเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส (3) : “ธิปไตร แสละวงศ์” ต้องเค้นข้อมูลออกมาให้ได้ แล้วแปรรูปให้คนอ่านรู้เรื่อง

ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล พลังความโปร่งใส โอกาส-อนาคต ประเทศไทย”

สำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ความโปร่งใสกับข้อมูลสาธารณะ: รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” การต่อต้านการทุจริตที่ได้ผลต้องมาจากการกดดันของคนในประเทศเอง ทว่า “ข้อมูล” ที่เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนช่วยตรวจสอบความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด