ธนาคารโลกเปิดข้อมูลคนเอเชียตะวันออกย้ายถิ่นเกือบ 200 ล้านคนในช่วง 10 ปี แนะวิธีพัฒนาเมืองรับมือความหนาแน่น

ธนาคารโลกออกรายงาน New Data to Help Ensure Urban Growth Benefits the Poor โดยระบุในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประชากรเกือบ 200 ล้านคน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเขตเมืองระหว่างปี 2543 – 2553 ตัวเลขนี้เทียบเท่ากับประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ประชากรในเขตเมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเป็นเป็นจำนวน 778 ล้านคนในปี 2553 นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่แหล่งข้อมูลอื่นได้ชี้ให้เห็นว่า ภูมิภาคยุโรปต้องใช้เวลากว่ากว่า 50 ปีเพื่อให้มีจำนวนประชากรในเขตเมืองที่เท่ากันนี้