“บ้าน” ทรัพย์สินชิ้นใหญ่สุดในชีวิต เตรียมความพร้อมก่อนกู้ธนาคาร

การซื้อบ้านมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่จะเห็นได้ว่าหนทางการเป็นเจ้าของบ้านในฝันก็ไม่ได้ยากเกินไป เพียงแค่มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเป็นอย่างดีก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการซื้อบ้านหรือสร้างปัญหาทางการเงินในภายหลัง และบรรลุเป้าหมายการมีบ้านได้ตามที่ตั้งใจ