“อานันท์ ปันยารชุน” เสนอทาง 7 สาย …การเดินทางไกลสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสวันเนลสัน แมนเดลา ( Nelson Mandela International Day) หัวข้อ “การเดินทางไกลสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย” โดยได้นำเสนอทาง 7 สายเพื่อมุ่งสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Seven Pathways to Democratic Governance) บนพื้นฐานประสบการณ์ของประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสังคมไทยเป็นการเฉพาะ