การเดินทางในเมืองหลวง (2): แท็กซี่

การเดินทางในเมืองหลวง (2): แท็กซี่ ปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันระหว่าง “สิทธิ” ของผู้โดยสารกับผู้ให้บริการนี้ก็ไม่เคยได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังสักครั้งหนึ่ง จะมีก็เพียงการพยายามให้ความเห็นจากแต่ละฝ่ายออกมาประปราย โดยยังไม่เคยนำไปสู่การหาวิธีจัดสรรทางออกที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่าย