วางแผนการเงิน วางแผนชีวิตบนแนวคิด MR.W (MR. Wealth)

สิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนทางคือความเข้าใจตัวเอง โดยอาจยึดหลักการวิเคราะห์ตามแนว MR.W ซึ่งประกอบด้วย M คือ Money Management การจัดการเงิน R คือ Risk Management การจัดการกับความเสี่ยง และ W คือ Wealth Management การจัดการการลงทุน