ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจครัวเรือนในประเทศไทย

ข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของครัวเรือนไทย ทำให้บางครัวเรือนที่มีความสามารถสูงแต่มีฐานะทางการเงินที่ไม่ดีนัก ไม่สามารถรวบรวมทุนได้เพียงพอที่จะเริ่มทำธุรกิจ ภาครัฐต้องสนับสนุนครัวเรือนที่มีความสามารถสูงเหล่านี้

งานวิจัยคีนันเผย “ต้นตอหนี้ครัวเรือน” เข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ขาดตรรกะการใช้เงิน – ระดับการออมลดวูบ 10 ปีจาก 20% เหลือ 1.2%

สถาบันคีนันงานวิจัยเผย “ต้นตอหนี้ครัวเรือน” เข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ขาดตรรกะการใช้เงิน – การออมลดวูบ10 ปีจาก20% เหลือ 1.2% เล็งจับมือรัฐเอกชนสร้าง “กล่องเครื่องมือ” แก้ปัญหา