จากน้ำดื่มบรรจุขวดถึงละอองน้ำในอากาศ : ความพยายามต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค

บทความชิ้นนี้จะชวนผู้อ่านตั้งคำถามต่อการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดที่เราคุ้นเคยกันดี เพื่อสะกิดให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคที่สัมพันธ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และความพยายามที่จะเสาะหาทางเลือกใหม่ ๆ ของการเข้าถึงน้ำสะอาด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อหวังว่าเราจะช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป

#thsdg17: Business in Action (3): กลยุทธ์ความยั่งยืนที่เป็นจริงและอนาคตของ Social Innovation

มื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand SDGs Forum 2017#1: BUSINESS in ACTION ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ยูนิลีเวอร์ เทสโก้ โลตัส โคคา-โคล่า เอสซีจี บางจาก เอไอเอส ดีแทค ซีพีเอฟ อิเกีย กสิกรไทย และ PTTGC มาร่วมแบ่งปันบทเรียนและความคืบหน้าจากการนำกรอบแนวคิด SDGs ไปดำเนินการในองค์กร