วิกฤติการออมของชาติ ส่งสัญญาณ “ช่องว่างการออมและการลงทุน” 5 ปี เงินออมครัวเรือนหาย 2 แสนล้าน – ลงทุนเพิ่ม 8.3 แสนล้านบาท

วิกฤตการออมของชาติ ส่งสัญญาณ“ช่องว่างการออมและการลงทุน” 5 ปีเงินออมครัวเรือนหาย 2 แสนล้าน – ลงทุนเพิ่ม 8.3 แสนล้านบาท

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ ชวนสังคมไทยครุ่นคิด “วินัยและภูมิคุ้มกัน” ที่พร่องลง

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ผู้ว่าแบงก์ชาติ ระบุภูมิคุ้มกันคนไทยพร่องลง แนะตั้งคำถามภาครัฐ สร้างระบบคุ้มภัยทางสังคมที่เพียงพอ