“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ ตั้งคำถามดังๆทำไมคนจีนย้ายถิ่นสูง คาดในไทยไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน

“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ ตั้งคำถามดังๆทำไมคนจีนย้ายถิ่นสูง คาดในไทยไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน ลึกๆ แล้วเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนส่งเสริมด้วยหรือเปล่า แต่จีนก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองมีนโยบายอย่างนี้