วิธีการป้องกันการหาข้อมูลเข้าข้างตัวเองโดยไม่รู้ตัว

วิธีการป้องกันการหาข้อมูลเข้าข้างตัวเองโดยไม่รู้ตัว ความชัดเจน ความโปร่งใส (transparency) ความเป็นรูปธรรม จึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิด confirmation bias ของคนที่ผิดเเต่ยังคิดว่าตัวเองถูกต้อง