“รู้ สร้าง สื่อ” กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์สไตล์ “รู้ สู้! Flood” เคล็ดลับของการสื่อสารคือไม่มีเคล็ดลับ

“รู้ สร้าง สื่อ” กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์สไตล์ “รู้ สู้! Flood” ด้วยเคล็ดลับของการสื่อสาร คือไม่มีเคล็ดลับ และใช้สามัญสำนึก ระบุไม่ใช่แค่ผลิตสื่อ แล้วปล่อยให้ไหลไปตามกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ต