“ธรรมศาสตร์” รุกรับมหา’ลัยขาลง ปั้น “Greats Person” เปิด “ตลาดวิชา”อีกครั้งเรียนรู้ตลอดชีวิต – ทดลอง”Thammasat Frontier School” ไม่ยึดติดคณะ เน้นประสานอง์ความรู้

“ธรรมศาสตร์” เปลี่ยนสู่อนาคต ปั้น “Greats Person” เปิด “ตลาดวิชา”อีกครั้งเรียนรู้ตลอดชีวิต – ทดลอง”Thammasat Frontier School” ไม่ยึดติดคณะ เน้นประสานอง์ความรู้

การศึกษาไทย 4.0 (1): 12 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยเรียนจบอะไร!! ทำไมต้องรัฐต้องควักอีก 1.4 หมื่นล้านผลิตบัณฑิต – อาชีวะพันธุ์ใหม่

การศึกษาไทย 4.0 (1): 12 ปีที่ผ่านมาเด็กไทยเรียนจบอะไร!! ทำไมต้องรัฐต้องควักอีก 1.4 หมื่นล้านผลิตบัณฑิต – อาชีวะพันธุ์ใหม่ สะท้อนวิสัยทัศน์ผู้นำ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะกรรมาธิการอิสระได้เสนอหลักการหรือสโลแกน “เปลี่ยน 50 สตางค์สุดท้ายเป็น 5 บาทแรก” ไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ จากที่เด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนเคยได้รับ “เศษตังค์สุดท้าย” ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณการศึกษามาเป็น “5 บาทแรก” คือพิจารณาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและจัดสรรให้ร้อยละ 5 ของงบประมาณทางการศึกษาแทน แนวคิดเช่นนี้แสดงความมุ่งมั่นของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยใช้การทุ่มเทให้การศึกษาเป็นสำคัญ

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชี้ไทยแลนด์ 4.0 ต้องผลิตคนรับ “อาชีพที่ต้องใช้ทักษะ” ไม่ใช่ปริญญาแล้วตกงาน

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” ชี้ไทยแลนด์ 4.0 ต้องผลิตคนรับ “อาชีพที่ต้องใช้ทักษะ” ไม่ใช่ปริญญาแล้วตกงาน และปลูกฝังคนรุ่นใหม่รับผิดชอบสังคม-มหาวิทยาลัยเชื่อมการเมือง

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย (2): ความเหลื่อมล้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015

ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาไทยจะมีปัญหาในหลากหลายมิติ การที่เรามีโรงเรียนประถมถึงร้อยละ 63 ที่มีครูไม่ครบชั้น (ยังไม่ต้องพูดถึงครูครบวิชา) จึงสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำและมีความเหลื่อมล้ำสูง สังคมต้องตัดสินใจว่า จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสู่โรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ใช้วิธี “ใจกับใจ” – คืนครูให้ห้องเรียน งานวิจัยอังกฤษระบุสร้างคนจากอนุบาล-ป.ตรี ใช้เวลา15,000 ชั่วโมง 10 ล้านบาท/คน

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ใช้วิธี “ใจกับใจ” – คืนครูให้ห้องเรียน งานวิจัยอังกฤษระบุการลงทุนสร้างคน อนุบาล-ป.ตรี ใช้เวลา15,000 ชั่วโมง – 10 ล้านบาท/คน