งานวิจัยกวดวิชา”เลิร์น เอ็ดดูเคชัน” ชี้เด็กไทย Lost Focus เรียนสูตรเก่าไม่ได้ผล – ชู “blended education” แก้ปัญหาครูขาด

“เรามุ่งเน้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กๆ มากขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่ผมพบก็คือ เด็กๆ ทั้งหมดทั่วประเทศอยู่ในยุคที่ Lost Focus ไม่มีสมาธิ แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ชีวิตของน้องดีขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ส่งเสริม ให้ความสนใจด้านการศึกษา แต่ว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ และรอยต่อระหว่างเข้ามหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่สำคัญมาก เพราะเป็นการเลือกอนาคตของเขา หากอยากช่วยคนต้องสอบติดหมอ” นายสุธี อัสววิมล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์

จากโลกสู่ไทย ทิศทางใหม่ของการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต: ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)

“Education for The Future ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต” ปรับห้องเรียน เปลี่ยนอนาคต : ทักษะการคิดแบบผู้เชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่ซับซ้อน การศึกษาไม่ใช่ว่าโยนเทคโนโลยีเข้าไป แล้วจะจบ มันต้องมาพร้อมวิธีการเรียนการสอน เช่น วิธีคิดแบบใหม่ๆ วิธีการเรียนการสอนที่มาพร้อมเทคโนโลยี่ เช่น constructionism การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง