สศช. กางสภาพสังคมไทยปี’59 -ว่างงานเพิ่ม-การศึกษารั้งท้ายเวทีโลก-เยาวชนดื่มสุรามากขึ้น

สศช. ชี้สภาพสังคมไทย “สถิติว่างงานเพิ่ม-เร่งยกระดับการศึกษา-เยาวชนดื่มสุรา-ความรุนแรงในเด็กและสตรี-คาดขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นปี 59”