หุ่นยนต์กับอนาคตเศรษฐกิจที่ “ไม่มีการจ้างงาน”

เป็นความจริงที่ว่า อินเทอร์เน็ตไม่ได้ให้โอกาสเพียงแค่บริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้น ทุกวันนี้ใครๆ ก็สามารถขายของบนอินเทอร์เน็ต เขียนซอฟต์แวร์ พิมพ์หนังสือ ebook หรือเอาของไปขายใน eBay แต่โอกาสทางเศรษฐกิจแบบนี้ต่างโดยสิ้นเชิงจากงานที่มั่นคงของบริษัทผลิตรถยนต์ หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนก็คือว่ารายได้ที่มาจากธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มการกระจายตัวหรือแบ่งปันแบบ “คนชนะเอาไปหมด” และมีรูปลักษณ์แบบตัวยีราฟหางยาว