SCB EIC คาดเศรษฐกิจไทยปี 61 โต 4.5% ปีหน้าโต 4% – สงครามการค้าส่อเค้ารุนแรง – แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวที่ 4.5% และ 4.0%ในปี 2562 การส่งออกของไทยมีแนวโน้มชะลอลงตามเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญจากผลกระทบของสงครามการค้าและภาวะทางการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้น ทำให้แนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศเเป็นขาขึ้น โดยกนง.อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปลายปีนี้

การลงทุนเอกชนของไทย (จบ) : หน้าตาการลงทุนในอนาคตจะเป็นแบบใด

เมื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เส้นทางสู่ความเป็นอยู่ที่ดีมีทางเลือกน้อยลง พร้อมความท้าทายที่เพิ่มขึ้น การวางแผนเพื่อรับเรื่องดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถึงที่สุดแล้วไม่ใช่การลงทุนหรือเศรษฐกิจที่ดีที่เราใส่ใจ หากแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่างหาก อื่นๆ ล้วนเป็นทางผ่านไปสู่เป้าหมาย

ผู้ว่าแบงก์ชาติชี้แนวโน้มศก.ไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แต่ต้องปรับเชิงโครงสร้าง “คนไทยก่อหนี้อายุน้อย – การลงทุนเอกชนอ่อนแรง”

ผู้ว่าแบงก์ชาติชี้แนวโน้มศก.ไทยฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แต่ต้องปรับเชิงโครงสร้าง “คนไทยก่อหนี้อายุน้อย-การลงทุนเอกชนอ่อนแรง”