เศรษฐกิจไทยจะไปไหนต่อ : นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกาง Data ยุคเปลี่ยนผ่าน…3 สิ่งที่ต้องไม่ทำเหมือนเดิม

เศรษฐกิจไทยจะไปไหนต่อ : นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกกาง Data ยุคเปลี่ยนผ่าน…3 สิ่งที่ต้องไม่ทำเหมือนเดิม

“เอกนิติ” ผอ.สคร.กางแผนเมกะโปรเจกต์รัฐบาลประยุทธ์ ด้วยกองทุน “Thailand Future Fund” – สถานะ 7 รัฐวิสาหกิจหลังฟื้นฟู

“เอกนิติ” ผอ.สคร.กางแผนเมกะโปรเจกต์รัฐบาลประยุทธ์ ด้วยกองทุน “Thailand Future Fund” – สถานะ 7 รัฐวิสาหกิจหลังฟื้นฟู

เปิด “โครงการ-เม็ดเงิน” นโยบายเร่งด่วนปี 2556 “พระเอก” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีมะเส็ง

เศรษฐกิจไทยปี “มะเส็ง” ยังขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่่ยในอัตรา 5% โดย “การลงทุนภาครัฐ” เป็นพระเอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคการส่งออกเป็นแรงหนุน แต่จับตาปัญหาการเมือง ป่วนเศรษฐกิจสะดุด