The Superman Theory (หรือทฤษฎีการจับคู่กับคนต่างเชื้อชาติ)

งานวิจัยพบว่า โอกาสที่ผู้ชายผิวดำในสหราชอาณาจักรจะเเต่งงานกับผู้หญิงผิวขาวนั้นสูงกว่าโอกาสที่ผู้หญิงผิวดำจะเเต่งงานกับผู้ชายผิวขาวเยอะมาก เเต่ในทางกลับกัน โอกาสที่ผู้ชายเชื้อสายจีนจะเเต่งงานกับผู้หญิงผิวขาวนั้นน้อยกว่าโอกาสที่ผู้หญิงเชื้อสายจีนจะเเต่งงานกับผู้ชายผิวขาวมากเเบบไม่ต้องพูดถึงเลย