Climate Change ต้นเหตุภัยพิบัติ ปี 2018 โลกสูญเสีย 215 พันล้านดอลลาร์ กว่า 60 ล้านคนรับผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ climate change ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างซึ่งมีผลกระทบมหาศาลต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน เช่น ภาวะแห้งแล้งในที่ราบทางตอนเหนือของสหรัฐฯ และทางตะวันออกของแอฟริกา น้ำท่วมในอเมริกาใต้ น้ำท่วมในจีน ในอินเดีย คลื่นความร้อนในหลายประเทศ เฉพาะปี 2018 โลกเสียหายเชิงเศรษฐกิจ 215 พันล้านดอลลาร์

ที่ประชุม COP 24 กำหนดมาตรฐานวัดก๊าซเรือนกระจก – โลกห่างเป้าลดการเพิ่มอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส – ก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นครั้งแรกรอบ 4 ปี

การประชุม COP 24 หรือการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 24 ใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ตามข้อตกลงปารีสที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยวางมาตรฐานการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำรายงานความคืบหน้า

Muhammad Yunus ผู้ก่อตั้ง Grameen Bank กับโลกเราที่มีภาวะ “เป็นศูนย์” 3 อย่าง

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ การกระจุกตัวของความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบทุนนิยมสมัยใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 250 ปีมาแล้ว ความคิดที่ได้รับการยอมรับทั่วไปก็คือ เศรษฐกิจเสรีและ“มือที่มองไม่เห็น” เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแข่งขันและสร้างประโยชน์แก่สังคม ทำให้คนทุกคนได้ส่วนแบ่งและมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น เหมือนกับคำพูดที่ว่า “การเติบโตทางเศรษฐกิจคือคลื่นที่จะยกเรือทั้งหมดให้สูงขึ้น”

โลกจะร้อนระอุเพราะทรัมป์?

แม้ว่ารัฐบาลกลางของทรัมป์จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม แต่มลรัฐหลายแห่งยังคงมีนโยบายที่จริงจังในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น รัฐแคลิฟอร์เนียมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ามาก รวมทั้งบริษัทเอกชนจำนวนมากก็ยังประกาศเดินหน้าสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมทั้งยังเริ่มมีความพยายามจะระดมทุนจากเอกชนเพื่อจ่ายเข้ากองทุนต้านโลกร้อนแทนรัฐบาลสหรัฐฯ อีกด้วย