เปิดโปรไฟล์หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันทั่วโลก (ตอนที่ 3): ACRC เกาหลีใต้

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าความโปร่งใสของเกาหลีใต้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วภายในไม่กีปีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ “ร่วมมือกันทำงาน” มากกว่าที่จะแย่งซีนหรือขโมยซีนกัน