การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz: วิธีการเคาะราคาแข่งกัน ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ของประเทศไทยก็ใกล้เข้ามาแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าการประมูลครั้งนี้มีการเคาะราคาสู้กันอย่างไร