การประท้วง การปิดกรุง กับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

การที่กรุงเทพฯ หยุดชะงัก การบริการภาครัฐสะดุดแทบทุกด้าน ธุรกิจเอกชนก็ดำเนินไปอย่างแกนๆ ไม่มีการขยายตัว ยิ่งเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง กรุงเทพฯ เอง ถึงจะมีประชากร แค่ 10% แต่มีส่วนกว่า 25% ของ GDP และยังเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจแทบทุกด้าน ถ้าการชะงักงันยืดเยื้อไป ความเสียหายย่อมเพิ่มพูนตามไปด้วย การคาดคะเนของ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ว่าจะเสียหาย 170,000 ล้านนี้ จะเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า