“มั่นคง” กับ “มั่งคั่ง” ไปด้วยกันได้ดีเพียงใด?

ถ้าอยากให้ “มั่นคง” ทางการเมืองต้องใช้วิธีรวมศูนย์ ระบบที่เรียกว่า “Centrally Planned” มักจะถูกนำมาใช้ รัฐจึงมักจะขยายทั้งขนาด บทบาท และอำนาจไปทั่ว กฎระเบียบต่างๆ จะถูกออกมามากมาย แผนการณ์ต่างๆ จะถูกวางอย่างละเอียดยิบ กำหนดให้หมดว่าใครควรจะทำอะไร ไม่ให้แตกแถวไปได้ (แล้วตั้งชื่อเพราะๆ ว่า “แผนยุทธศาสตร์ชาติ”) ซึ่งทั้งหมดนั้น ถึงจะทำด้วยความหวังดี ด้วยความตั้งใจบริสุทธิ์เพียงใด สุดท้ายกลับทำร้ายชาติทำร้ายประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความ “มั่งคั่ง” แล้วเมื่อ “มั่งคั่ง” ไม่ได้ ไอ้ที่หวังจะให้ “ยั่งยืน” ยิ่งไม่มีทาง ดังที่เราเห็นตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์

เล่นจริง จบไม่จริง? ปรองดองเวอร์ชัน “เจริญ จรรย์โกมล” ละครที่มีแต่ “สแตนด์อิน”

เล่นจริง จบไม่จริง? ปรองดองเวอร์ชัน “เจริญ จรรย์โกมล” ละครที่มีแต่ “สแตนด์อิน”

บันไดขั้นสุดท้ายก่อน “ปรองดอง” ถึงทางตัน การกลับมาของ “ทักษิณ” และฮีโร่ “บัง” …โปรดฟัง “วัฒนา” อีกครั้งหนึ่ง!

บันไดขั้นสุดท้ายก่อน “ปรองดอง” ถึงทางตัน การกลับมาของ “ทักษิณ” และฮีโร่ “บัง” …โปรดฟัง “วัฒนา” อีกครั้งหนึ่ง!