การบริหารเชิงกลยุทธ์ส่วนท้องถิ่น (Strandortpolitik) หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเยอรมนี

คนที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจมักมีความคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะสร้างอานิสงส์ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนของสังคม คลื่นทะเลจะช่วยยกเรือทั้งลำให้สูงขึ้น แต่เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดทั้งคนชนะและคนแพ้ คลื่นทะเลไม่ได้ยกเรือทุกลำให้สูงขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทัดเทียมกันในทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลุ่มยูโร เศรษฐกิจเยอรมันยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่ารัฐต่างๆ ของเยอรมันจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน มีเพียงรัฐ Bavaria และ Baden-Wurttemberg ที่การว่างงานต่ำกว่า 4%