“บิ๊กตู่” สั่งคลังขยายเวลา “ช็อปช่วยชาติ” – มติ ครม. ต่ออายุพักหนี้ ธ.ก.ส. ช่วยน้ำท่วม 52,000 ราย

“บิ๊กตู่” สั่งคลังศึกษา-ขยายเวลา “ช็อปช่วยชาติ” กระตุ้นกำลังซื้อ – มติ ครม. ต่ออายุพักหนี้ ธ.ก.ส. ช่วยน้ำท่วม 52,000 ราย

ประชุม ครม. นัดสุดท้ายปี’57 “ประยุทธ์”บอกประชาชนอย่ากังวลจีดีพีแต่ต้องเตรียมพร้อม – อัดฉีดเงินบำนาญ 4% -ผ่านแผนจัดการน้ำแสนล้าน

นัดประชุม ครม. สุดท้าย “ประยุทธ์”อย่าสนจีดีพี ประชาชนต้องเตรียมพร้อม -อัดฉีดเงินบำนาญ 4% -ผ่านแผนน้ำแสนล้าน –หั่นงบก่อสร้างดึงเงินกลับ -ยุบ AFET รวม TFEX เพิ่มประสิทธิภาพ –อนุมัติอีกสามพันล้านช่วยภัยแล้ง

ทางออกการบริหารจัดการน้ำของไทย

การทำงานแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในปัจจุบันยังมีปัญหาด้านองค์กรเหมือนในอดีต จึงเป็นเหตุให้การทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่เป็นเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติที่ทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำซึ่งมีอยู่หลากหลายนั้นยังคงสังกัดภายใต้การบริหารจัดการของหลายกระทรวง ซึ่งในบางกระทรวงมีหน้าที่แบบไม่ใช่ภารกิจหลักหรือเป็นงานฝาก บางหน่วยงานกำหนดภาระหน้าที่ไว้หลายประเภท หลายวัตถุประสงค์ เกินบทบาทในภาระหน้าที่ของกระทรวงที่สังกัด