แจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ

รัฐตั้งโต๊ะแถลงข่าวแจงความคืบหน้าแก้ประมง IUU เผยเรือ 4 หมื่นลำยัง “Over Fishing” มั่นใจคุมได้ – 18-21 ม.ค. EU ตรวจการบ้านอีกรอบ

คำวินิจฉัยกรรมาธิการยุโรปกรณี IUU (2) : เมื่อไทยถูกจับโกหก ทำรายงานเท็จ-หมกเม็ด

ในช่วงที่ผ่านมายังไม่ปรากฏข้อมูลของคณะกรรมาธิการในรายละเอียดว่าประเทศไทยได้ทำและไม่ได้ทำอะไรบ้าง ต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไม่มีการควบคุม สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าขอนำเสนอรายละเอียดของหนังสือที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้แจ้งต่อประเทศไทย โดยได้ลำดับเหตุการณ์และรายละเอียดเป็นข้อๆตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน