การถ่ายรูป selfie ในการเลือกตั้ง

การถ่ายรูป selfie นั้นเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องก็ต้องมีกล้องถ่ายรูป จึงทำให้การถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ขยายวงกว้างออกไปอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปคน รูปอาหาร ฯลฯ และยิ่งเมื่อมีสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Instagram และอื่นๆ ก็ยิ่งทำให้มีการถ่ายรูปแล้วก็แชร์ ทำให้รูปภาพเผยแพร่ออกไปมากยิ่งขึ้น การถ่ายรูป selfie แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ก็เลยกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเลือกตั้ง เมื่อมีการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งโดยเฉพาะที่กาแล้วเผยแพร่ออกไป