การตัดสินใจเร็วๆ เเต่ดีมีวิธียังไง: Take-the-best heuristic

วิธีของ take-the-best heuristics ก็คือ เเทนที่คุณจะทำรายการของข้อบวกเเละข้อลบของเเต่ละตัวเลือกออกมาเยอะๆ สิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคิดถึงข้อบวกที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวคุณออกมา หลังจากนั้นก็นำข้อนั้นมาเป็นตัวตัดสินใจระหว่างตัวเลือกทั้งสองข้อ