ทำไมเราอาจจำเป็นต้องเริ่มการซื้อเสียงเพื่อลดการซื้อเสียง

ความเป็นจริงสามข้อเกี่ยวกับการซื้อขายเสียงที่มาจากผลการวิจัยเเละทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อเป็นการช่วยโน้มน้าวให้คุณผู้อ่านเห็นด้วยกับผมว่าการซื้อเสียงอาจเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถลดปัญหาการซื้อขายเสียงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพเเละรวดเร็วที่สุด