ป.ป.ช. ฟ้อง “บุญทรง เตริยาภิรมย์” และพวกรวม 15 คน ขายข้าว G to G เป็นเท็จ และไต่ส่วนเพิ่ม “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ข้อหาเพิกเฉยจำนำข้าว ทำให้รัฐเสียหาย

ป.ป.ช. มีมติเอกฉันท์ ตั้งข้อกล่าวหา “บุญทรง เตริยาภิรมย์” และพวกรวม 15 คน กรณีระบายขายข้าว G to G ให้รัฐบาลจีนเป็นเท็จ และพบหลักฐานไม่มีการส่งออกข้าวจริง แต่ขายพ่อค้าในประเทศ 17 บริษัท นำไปลงบัญชีต้นทุนค่าใช้จ่ายหักภาษี ชงสรรพากรไล่เช็คบิลทวงภาษีคืน ขณะที่ “ยิ่งลักษณ์” ถูกตั้งอนุกรรมการไต่สวน ข้อหาเพิกเฉยจนทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล