“วิรไท สันติประภพ” มอง GMS ภูมิภาคที่มีพลวัต มิติใหม่การรวมตัวกัน เชื่อมโลกการเงิน เส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วย “โอกาส”

“วิรไท สันติประภพ” มอง GMS ภูมิภาคที่มีพลวัต เส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วย “โอกาส” และใช้ประโยชน์จากโอกาสเชื่อมโลกการเงิน สร้างมิติใหม่การรวมตัวกันของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง