สำรวจโรงเรียนนอกระบบ “กลุ่มวิชาชีพ” พบสอนคอมพิวเตอร์ เสริมสวย ตัดเสื้อ มากที่สุด รวมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ

ไทยพับลิก้าสำรวจโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการยกเว้นภาษีประเภท “กลุ่มวิชาชีพ” และ “กลุ่มเสริมสร้างทักษะชีวิต” พบ 8 โรงเรียนอาชีพยอดนิยมรวมกว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ สูงสุดคือสอนคอมพิวเตอร์ สอนเสริมสวยและสอนตัดเสื้อตามลำดับ ด้านกลุ่มเสริมสร้างทักษะชีวิต พบโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองหรือBrain Fitness เป็นโรงเรียนเดียวที่มีสาขารวม 14 แห่งทั่วประเทศ

กรมสรรพากรแจกแจงผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชากว่า 2,000 คน พร้อมเก็บภาษีกลางปี 2558

กรมสรรพากรจัดอบรมผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาเตรียมเสียภาษี พบ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการทำบัญชีและระบบการเสียภาษีเนื่องจากขาดประสบการณ์ อีกทั้งยังคาใจทำใหม่โรงเรียนกวดวิชาต้องจ่ายภาษีทั้งๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมผลกำไร