“ปฏิรูป” การจัดหาอาวุธของกองทัพกับการฉ้อฉลที่แนบเนียน (ตอนจบ)

กรณีติดสินบน เป็นพฤติกรรมคอร์รัปชันดั้งเดิมและยังพบเห็นอยู่เสมอ เพราะ “สินบน” ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เงินเพียงอย่างเดียว หากแต่รวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าหรือสัญญาต่างๆ ที่คาดว่าจะให้ ซึ่งเหล่าพ่อค้าอาวุธจำเป็นต้อง “จ่าย” เพื่อแลกกับลายเซ็นในการใช้ “ดุลยพินิจ” ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการจัดหา