RCEP โอกาสหรือกับดักของประเทศไทย?

ทีดีอาร์ไอ ฟันธง RCEP เป็น “โอกาส” ของไทยการขยายวงเปิดเสรีการค้าให้กว้างขึ้นกว่า AEC เป็นก้าวสำคัญไปสู่การค้าเสรีพหุภาคี แต่ห่วงการเจรจาประเทศสมาชิกไม่มีความชัดเจนจะกลายเป็น “กับดัก” ทันที